Home

Legerplaats Ossendrecht

11Verbindingsbataljon

Verhalen & anekdotes

La Courtine 1964

Gezocht

Laatste nieuws

Oranje-Kazerne

Leiding C-Cie okt. 1964

Updates

Verhalen La Courtine '64

Links

Donaties

Fotopagina's

Personeelslijst

Gastenboek - Reacties

La Courtine 2009

Contact

Update maandag 28 februari 2011

 

Beste mensen,

Er lag hier nog een stel verhalen en met deze update wordt dat stuwmeer weg gewerkt.

 

Gevonden

Rinus Dooijeweerd. Rinus is van 65-3. Hij was sergeant bij het BK Telexpeloton. Hij herinnerde zich nog een makker met de voornaam Loek. Maar dat bleek niet Loek Wetzels of Loek Verpalen te zijn. We hadden dus in die tijd een ruime voorraad Loek-en in huis. Rinus vond ik na een tip van Jan van Vegchel. Jan had nog een naam: sgt. Henk van Rietschoten de administrateur. Nadat Jan Creemer medio 1965 afzwaaide, kwam er niet direct een nieuwe SMA. De toenmalige assistent-administrateurs Peter van Lith en Henk Verbakel kregen de verantwoordelijkheid om de compagnie administratief aan de praat te houden. Peter en Henk waren korporaal. Zij kregen nu de taken van een sergeant. Maar niet de bijbehorende titel van sergeant (en ook niet de financiële beloning die daarbij hoorde). Vlak voor het afzwaaien van de beide ondergewaardeerde administrateurs, kwam een nieuwe sergeant: Henk van Rietschoten. Aardige vent. Wie weet hoe hij met zijn voornaam heette, waar hij vandaan kwam en wie heeft misschien nog zijn toenmalige adres?

 

Reünie

Er hebben zich drie personen aangemeld om een handje bij te steken bij de organisatie van een eventuele volgende reünie:  Martien van Bergen, Jo Coenen en Kees Tijs. Volgende week wordt Heli Bosveld (de vrouw van Lex Bosveld) 65 jaar (wie stuurt haar een kaartje?). We zijn op haar verjaardag in Zwolle en op de heenweg gaan Riet en ik even bij de Oranje-Kazerne langs om de mogelijkheden te bespreken. Ik houd jullie daarvan op de hoogte.

 

La Courtine boek


Foto: Uitgeverij THOTH.

Begin januari waren we op de verjaardag van Ger Vossen. Ger had van één van zijn dochters het boek "Beste ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit La Courtine. Het Nederlandse Leger in Frankrijk 1959-1971". Het leek me wel interessant en dus bestelde ik het boek ook zelf.

Het boek is geschreven door ene Henk Povée, die in 1960 met de geneeskundige troepen in La Courtine was. Het boek beschrijft alle periodes dat het leger in La Courtine oefende. Zijn bronvermelding beperkt zich tot af en toe de opmerking "volgens de Legerkoerier van…". Dus is niet te controleren waar de informatie vandaan komt en of het wel allemaal klopt.

Het gaat vrijwel alleen over de oefeningen van de echte gevechtseenheden als artillerie, cavalerie en infanterie. Veel minder aan bod komen de Genie en de Technische Dienst. Maar de Verbindingsdienst ontbreekt vrijwel helemaal. Je zou bijna zeggen dat de Verbindingsdienst helemaal niet in La Courtine is geweest. Alleen in het hoofdstuk over de hevige regens van 1962 (pag. 57) staat er een zinnetje: "De eerste ploegen die hulp verleenden waren het 11e Verbindingsbataljon en de 11e Marechaussee compagnie…." Dat is de enige vermelding van de aanwezigheid van de gehele Verbindingsdienst in La Courtine in alle jaren dat de Koninklijke Landmacht in La Courtine oefende. Dus ook niet over andere Verbindingsdienstonderdelen, van bijvoorbeeld de 4e Divisie of de Rasterbataljons.

Over de juistheid van de verblijfperiodes heb ik ook mijn twijfels. In 1964 wordt vermeld dat de eerste mensen op dinsdag 4 augustus naar La Courtine vertrokken. Terwijl onze eigen C-Verbindings-compagnie toen al bijna een week in La Courtine was.

Op bladzijde 93 wordt vermeld dat op 14 september de laatsten van de laatsten vertrokken. Maar de C-cie bleef toen nog bijna twee weken en keerde pas eind september terug. Johan Scholten bleef zelfs nog een week langer. En hij was er op dat moment zeker niet de enige militair. Dus over de nauwkeurigheid van het boek heb ik mijn twijfels.

Er is erg veel aandacht voor de kosten (opsommingen van de kosten per man) en voor de feestjes van de officieren (borreluurtjes met vin d’honneur, etc.). Ook de onderscheidingen die de officieren elkaar over en weer gaven bij het jaarlijkse vertrekken en terugkeren komen wat erg vaak aan bod.

Ben je op zoek zijn naar informatie over de verrichtingen van onze eigen Verbindingsdienst, vergeet het boek dan maar. Niettemin staat er voor La Courtinegangers veel herkenbare informatie over de plaatsen en de omgeving in. Waar je eens lekker nostalgisch bij weg kunt mijmeren. Het boek kost €19,90. Het ISBN nummer is 978 90 6868 503 9.

 

Atoombommen in La Courtine


Het werk van Johan Scholten. Nagemaakte atoombom explosie in
La Courtine. Foto: Uitgeverij THOTH.

Johan Scholten heeft het boek "Beste ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit La Courtine" aangeschaft en over de foto op pagina 44 kreeg ik van hem een opgewekt emailtje: "Eindelijk heb ik het bewijs. Niemand geloofde mij dat we imitatie atoombommen afgezet hebben in La Courtine. Dit is de eerste keer dat ik hiervan een foto heb gezien.

In La Courtine had de Genie een tekort aan chauffeurs. Ik werd toen voor één week bij de Genie gedetacheerd. Dit bleek achteraf mijn allermooiste ervaring te hebben opgeleverd. Op één van die dagen dat ik met die jongens van de Genie optrok, moesten we op zes verschillende plaatsen vaten met 200 liter diesel in diepe kuilen graven. Daarna kwamen er stokken Gelignite (detonatie-gelatine staven) en blauwe ontstekings-lonten in. Vervolgens werd het hele zooitje opgeblazen, vlak voordat de tanks erover heen reden. Man, ik had nog nooit zo iets moois gezien. Op die foto van pagina 44 kun je de vuurkolom niet zien. Maar het was geweldig. Ik stond bijna te dansen van sensatie.

Op een andere dag gingen we de infanterie verrassen met CS-gas (= o-chloorbenzylideenmalonnitril, maar bij ons beter bekend onder de naam Traangas. KB). Dat gas zat in hoge druk brandblusapparaten. Wij spoten dat leeg net op het moment dat die infanterie jongens in de rij bij hun veldkeuken stonden. En natuurlijk direct maken dat we weg kwamen, omdat die infanteristen je ongenadig op de sodemieter konden geven. Die hadden echt geen boodschap aan onze eventuele uitleg. Het is dan ook geen wonder, dat ik later in Australië een cursus explosieven-specialist heb gevolgd. De basis daarvoor werd in La Courtine gelegd".

 

Verhalen

Ik vond een verhaal dat al uit 2008 stamt, maar om onduidelijke redenen gewoon over het hoofd is gezien. Het is een verhaal van Wim Schipper (64-1) van het Radiopeloton. Dat verhaal staat nu op de site. Je kunt het bereiken met deze link: The Fuse en de Beeckmanmuiterij.

Verder lag er hier al tijden een verhaal over mijn vervolgopleiding in de Hojelkazerne. Dat staat ook op de site en kunnen jullie met deze link bereiken: De pokkenspuit en The Beatles.

 

Oefening Hou Doe II

Deze oefening werd gehouden van 10-19 november 1965. Het was de laatste oefening van 64-3. Het werd een rampzalige koude en zeer gedenkwaardige oefening. Van Jos van Kampen kreeg ik daarover een verhaal: De Foto und die Sehnsucht, dat je hieronder aantreft. Ik heb zelf ook nog een verhaal geschreven. Dat  begint met de zinnen: "La Courtinegangers hebben hun eigen herinneringen en verhalen. Waarbij ze dan denken dat die andere soldaten snotjes waren. En nooit iets hebben meegemaakt, dat ook maar in de buurt van hun "Vin Blanc au citron" verhalen kan komen. Wel heren, dan zullen we u nu even uit de droom helpen". Dus La Courtinegangers, ga er maar eens goed voor zitten en huiver. Het zijn totaal vier verhalen/pagina’s geworden. De verhalen worden niet over een lange periode uitgesmeerd, maar zijn vandaag of anders in de loop van deze week op de website met deze links bereiken:

De hel van ’65

De Foto und die Sehnsucht

Dagboek van een Onbekende Soldaat

Fotoalbum Hou Doe II

De oefening eindigde op 19 november, maar we kwamen pas in de morgen van zondag de 21e november terug en op woensdag 24 november 1965 zwaaide lichting 64-3 af. Met deze verhalen over Hou Doe II komt er dan ook langzaam een einde aan mijn geschiedschrijving van lichting 64-3 en de C-compagnie. Er zijn nog wat kleine herinneringen aan de gebeurtenissen op de kamer en het Radioschakelpeloton. Maar dan houdt het toch wel op. De periodes tussen de updates zullen groter worden.

 

Hieronder volgt het verhaal van Jos van Kampen:

De Foto und die Sehnsucht

 

 

Vanmiddag komt er nog in een apart mailtje een interview met generaal-majoor bd Hans de Vries.

 

 

 

Links: generaal-majoor (hier nog brigade-generaal) Hans de Vries.

 

Tot zover deze update. Groetjes uit een helder en droog Voerendaal.

Kees & Riet Blokker

Het copyright van de foto's en artikelen op deze site berust bij de eigenaar van de betreffende foto of het artikel of bij de oorspronkelijke maker van de foto of het artikel. Merken en Merknamen worden alleen vermeld ter identificatie van het product en zijn eigendom van de betreffende eigenaar van dat Merk of die Merknaam. Mocht u menen zekere rechten te kunnen doen gelden, neem dan even contact met mij op.