Home

Legerplaats Ossendrecht

11Verbindingsbataljon

Verhalen & anekdotes

La Courtine 1964

Gezocht

Laatste nieuws

Oranje-Kazerne

Leiding C-Cie okt. 1964

Updates

Verhalen La Courtine '64

Links

 

Fotopagina's

Personeelslijst

Gastenboek - Reacties

La Courtine 2009

Contact

 

Herinneringen van een dienstplichtige pelotonscommandant
 

 


Even voorstellen: Ernst Meijer. Per toeval kwam ik op deze site terecht. Wat een herinneringen en dat haalde bij mij nog veel meer herinneringen terug, sommige eigenlijk al lang vergeten.

Geboren net voor de Tweede Wereldoorlog, zou eigenlijk in 1959 aan de beurt zijn geweest om mijn dienstplicht te vervullen. Door uitstel wegens studie werd ik echter ingedeeld bij de lichting 62-2. Maar in november 1961 werd mij eerst nog gevraagd mij te melden in het Officiers Selectie Centrum Kamp Waterloo bij Amersfoort voor een driedaagse selectie bijeenkomst.

 

Dan op 1 april 1962 melden bij het opleidingsdepot van de Technische Dienst: de Generaal de Bonskazerne in Grave. Daar kreeg ik dezelfde basistraining die elke dienstplichtige krijgt zoals krijgstucht, exercitie, rangen en standen, schieten en handgraat werpen, tijgeren en schuttersputjes graven, bajonetvechten onder het slaken van vreselijk enge kreten… met je nieuwe kistjes door een diepe sloot voor de pasvorm, koppel in de blanco (groen dus), kopertje poetsen enz. Hier werd discipline bijgebracht.

Daarna werd ik overgeplaatst naar de SROV, de School Reserve Officieren Verbindingsdienst in de Simon Stevinkazerne in Ede. Op het programma stond o.m. militaire organisatie,  leiderschap, etiquette, uitgebreid kaartlezen (hele leven plezier van!), oefeningen voorbereiden enz. en natuurlijk de hoofdschotel: radio- en radioschakelapparatuur bedienen, cryptografie enz.     

Na zes maanden opleiding klaar: vaandrigfeest en de volgende dag naar de parate troep. Voor mij was dat als PC Radioschakel peloton B-Cie 11 VbdBat in de Oranje Kazerne Schaarsbergen bij Arnhem.
Een voor mij levensbepalende gebeurtenis voor de rest van mijn leven: na een aanrijding op mijn brommer met een auto in Arnhem werd ik opgenomen in het militair hospitaal Onder de Linden in Arnhem.
Na de operatie uit de narcose ontwaakt, stond er een erg charmante (burger) verpleegster naast mijn bed. We zijn nu alweer 56 jaar getrouwd….

Ik was net op tijd hersteld om nog naar de B-Compagnie in La Courtine af te reizen. Daar heb ik veel fijne herinneringen aan over gehouden. Soldaat I Jantje van Kan bijvoorbeeld: Pronto Koffiepot toegevoegd (aan CMI Colenbrander), regelde de koffie enz. als je Officier van Dienst was. Taak OvD: uitluisteren radioverbindingen (controleren verbindingsprotocollen) oefenende (reserve) tankeskadrons (Groen tegen Blauw – Rood mocht niet, te Sovjet-achtig!).

Een Eskadron cdt rijdt achter de tanks in gepantserd voertuig. Enige manier om te communiceren met de tank cdt'n was via de radio. De Centurion tanks wilde nog wel eens een diepe greppel in rijden waarna het uren duurde voordat een bergingstank de tank er weer uit had. De bemanning eruit en lekker in het zonnetje… Jantje van Kan kende de protocollen ook erg goed, hij achter de radio en ik in het zonnetje (zie foto).
Soldaat Van Kan als pseudo OvD meldt zich in het verbindingsnet Blauw: "Zonnestraal Blauw, hier Zonnestraal Pronto Koffiepot Toegevoegd, herhaal alles na laatste g..v..d.."
Helaas de (beroeps) Ritmeester van het tankeskadron had wat weinig gevoel voor humor en deze vaandrig dus een week licht arrest: elke avond in de officiersmess met de Kolonel aan de Pernod en de Cognac. Nooit meer Pernod gedronken!

Als Officier van Piket ('piketboer') had je af en toe dienst op het Mobilisatiecomplex of op de Oranje Kazerne. Daar kreeg ik onverwacht laat in de avond nachtelijk bezoek van de Inspecteur-generaal van de Krijgsmacht (Prins Bernhard) met zijn adjudant. Hij wilde o.m. weten of de bar in de officiersmess nog open was….

Mijn chauffeur was Klaas Pierik uit Bentelo. Ik woon nu zelf al vele jaren in het Twentse Delden, vlakbij Bentelo. Daar heb ik  vele Pieriks gesproken maar Klaas helaas nooit kunnen vinden. Hij zal nu ook wel bijna 80 zijn (als hij nog in leven is natuurlijk).

Bekende namen: Cdt C-compagnie Kpt Tummers (Tum-Tum), overste Flippie van Tiel, mijn eigen CC Kpt Laurain Hardy, 1e Lt Henkie Duivelshof, Kpt Dick Luchsinger, Majoor Duque (later Bat Cdt), Kpt Eppo Bongers (Cdt StafCie) en niet te vergeten de kazerne Cdt Kol Engel.
In januari 1964 ben ik beëdigd als 2e Lt en vervolgens op 1 maart met klein verlof.

Als dienstplichtig officier veel geleerd: "geef acht, regel die verbinding af" werkt echt niet. Uiteindelijk gaat het om menselijke motivatie en dus om informeel leiderschap.
En… de verantwoordelijkheid voor 20+ mensen en vele miljoenen aan spullen. Maar de belangrijkste observatie: op de soldatenkamer is iedereen gelijk: hoog en laag opgeleid, alle sociale milieus door elkaar: iedereen gelijk, iedereen in hetzelfde uniform, iedereen helpt elkaar. De soldaat-jurist Berichtenkantoor schrijft het verzoekschrift voor bijzonder verlof van de soldaat-onderhoudsmonteur en de onderhoudsmonteur helpt de jurist bij het sleutelen aan zijn oude auto!
Jammer dat de opkomstplicht is afgeschaft: voor velen een heel goede voorbereiding om in de burgermaatschappij te kunnen functioneren, ook daar moet je dingen doen die anderen je opdragen.
Alleen 18 c.q. 21 of 23 maanden was wel een beetje erg lang…

Met vriendelijke groet,
De Reserve Elt Ernst Meijer, Delden, 6 maart 2020.

 

Bekijk de foto's van Ernst Meijer: klik hier.

 

Het copyright van de foto's en artikelen op deze site berust bij de eigenaar van de betreffende foto of het artikel of bij de oorspronkelijke maker van de foto of het artikel. Merken en Merknamen worden alleen vermeld ter identificatie van het product en zijn eigendom van de betreffende eigenaar van dat Merk of die Merknaam. Mocht u menen zekere rechten te kunnen doen gelden, neem dan even contact met mij op .