Home

Legerplaats Ossendrecht

11Verbindingsbataljon

Verhalen & anekdotes

La Courtine 1964

Gezocht

Laatste nieuws

Oranje-Kazerne

Leiding C-Cie okt. 1964

Updates

Verhalen La Courtine '64

Links

Donaties

Fotopagina's

Personeelslijst

Gastenboek - Reacties

La Courtine 2009

Contact

Welkom op deze pagina met de foto's van

Peter Verhoeven

(63-5)

1941-2003

 

Deze pagina is ter herinnering aan Peter Verhoeven.

 

Rond 1 oktober 1964 stroomde lichting 64-3 in bij de C-compagnie van het 11 Verbindingsbataljon. De C-cie was op dat moment op oefening in La Courtine en keerde rond 9 oktober 1964 terug naar Schaarsbergen. Op dat ogenblik maakten we kennis met de dienstplichtigen die al langer bij de C-cie waren. Onder hen was ook Peter Verhoeven. Peter was van lichting 63-5 en had op dat moment nog maar 6 maanden voor de boeg. Hij was een bedachtzame persoon, die zich nooit direct op de voorgrond drukte. Nog voordat hij bevorderd werd bleek hij al een Primus Inter Pares te zijn. In La Courtine werd hij bevorderd tot soldaat der eerste klasse. Terug in Schaarsbergen klom hij vrij kort daarna op tot korporaal.

 

Hij drukte een grote stempel op het reilen en zeilen in het Radio Schakelpeloton en was een steunpilaar van de pelotonsleiding. Normaal was de postcommandant van een radioschakelwagen een sergeant. Peter was één van de weinige korporaals die de leiding had over een radioschakelwagen. Hij kon met iedereen goed opschieten. Of dit nu oude stompen of fillers waren.

Gedurende de tijd dat we in dienst zaten hadden we als dienstplichtige soldaten een sterke band met elkaar. Na het afzwaaien ging ieder zijns weegs, kreeg verkering, trouwde en er kwamen kinderen. Daardoor raakte oude vriendschap erg op de achtergrond. Peter is één van de mensen, waar ik graag nog veel langer mee was opgetrokken.

Peter trouwde in 1966 met Corry de Groot, zij kregen 3 kinderen.

 


PV01
Basisopleiding.
Liggend links:
Peter Verhoeven.

JA09
?,
Peter Broekzitter,
Peter Verhoeven,
Johan Altena

MJVS01
Leen van de Hor,
Cor Keet,
Lex Bosveld,
Peter Verhoeven,
Hans Bosmann

RK40
Peter Verhoeven,
Rinus Kweekel,
Floris Berting,
Bruining,
Koos Verbruggen

RVK70a
Peter Verhoeven
doet een tukje
in zijn kleerkast

JE13
Peter Verhoeven,
Johan Engelhart

RVK49a
Rinus Kweekel,
Peter Verhoeven
op oefening. Die mast
blijft ook wel staan
 zonder dat jullie hem
vasthouden, mannen.

RK47b
De korporaalstrepen
van Peter Verhoeven
werden door
Rinus Kweekel
bij Peter's afzwaaien
geconfisceerd.

MJVS02
Kaarten in La Courtine
Martien van Bergen,
onbekende sergeant
Hans Bosmann op de rug
Peter Verhoeven

MJVS03
La Courtine 2
onbekende sergeant
Peter Verhoeven,
Hans Bosmann,
Martien van Bergen

MJVS04
Dicky Huijsmans,
Ket Hartman,
Ger Vossen,
Rob van Kordelaar,
op de achtergrond
zijn de kaartspelers
nog net zichtbaar.
Met in het midden
Peter Verhoeven.

RK29
Bemanningslijst
oefening Bruinvis
januari 1965 met
Peter Verhoeven
als postcommandant
van de S1.

Het graf van Peter
op het kerkhof
van Zeeland (Nbr)
     

Het copyright van de foto's en artikelen op deze site berust bij de eigenaar van de betreffende foto of het artikel of bij de oorspronkelijke maker van de foto of het artikel. Merken en Merknamen worden alleen vermeld ter identificatie van het product en zijn eigendom van de betreffende eigenaar van dat Merk of die Merknaam. Mocht u menen zekere rechten te kunnen doen gelden, neem dan even contact met mij op.